Smarte bygg og hjem i Hurum

Hurum kommune har etablert programmet «Smart Hurum». Programmet vil legge til rette for forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter innen klima og energi.
Et av hovedfokusområdene for programmet vil være Smarte bygg og hjem. Målsettingen i dette prosjektet er å øke kunnskap hos innbygger, kommune og næringsliv for bedre og bærekraftige valg av energibruk i bygg, forenkle tilgang til tjenester som fører til redusert energibruk og bevisst holdning til energi og øke bruk av solenergi og andre fornybare energikilder. Smart Hurum- programmet skal realisere prosjekter både knyttet til smart energiproduksjon, distribusjon og bruk og utvikle fremtidens boområder med innovativ teknologi og fremtidsrettet planlegging. 

Har du en god ide til hvordan Hurum kommune kan oppnå disse målene, ønsker vi gjerne innspill på dette. Ta kontakt med prosjektleder for Smart Hurum, Marianne R. Kahrs på marianne.r.kahrs@smartinnovationnorway.com